Provjera IBAN konstrukcije

Provjera je li IBAN konstrukcija valjana. Račun ne mora nužno biti ispravan, kontrola služi samo za provjeru zadovoljava li račun matematičku kontrolu znamenaka.